Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Kính chào quý khách hàng!

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng

Hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập

Hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Top

   (0)
DMCA.com Protection Status