Chính Sách Hoàn Tiền

NỘI DUNG CHÍNH

Chính sách hoàn tiền: Trong vòng 7 ngày kể từ khi chuyển khoản, nếu quý khách hàng vẫn không nhận được sản phẩm, Golfset sẽ hoàn trả số tiền đã chuyển khoản của quý khách trong vòng 2 ngày làm việc

Hỗ trợ khách hàng đặt lại sản phẩm với ưu đãi miễn phí vận chuyển trong lần mua tiếp theo

Top

   (0)
DMCA.com Protection Status