Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của Người Tiêu Dùng

Các bước thực hiện:

  • THƯƠNG LƯỢNG
  • HÒA GIẢI
  • TỔ CHỨC HÒA GIẢI
  • TRỌNG TÀI
  • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN

Top

   (0)
DMCA.com Protection Status